Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LeeDrakel

Pages: [1]
1
Painting / Aký veľký je tento veľký zdroj údajov?
« on: March 01, 2019, 12:31:09 AM »
Koľko údajov môžem získať, pretože mám podozrenie, že tento veľký obsah databázu odstránil?

2
Rules Discussion / Re: Treasure Bag : Running out of Whites
« on: March 01, 2019, 12:30:32 AM »
Neviem, koľko mi môže pomôcť získať tieto informácie, pretože chcem získať prístup k množstvu informácií, neviem, ako mi pomôcť?

Pages: [1]