Lands of MYTH Forum

Other => Other Kickstarters (Completed) => : Beefcake August 23, 2014, 05:26:09 PM

: (KICKSTARTER) return of the monsters
: Beefcake August 23, 2014, 05:26:09 PM
https://www.kickstarter.com/projects/heresyminiatures/return-of-the-monsters

Some really cool big monsters available. Some expensive, some cheap. Something for everyone :)

(http://www.kicktraq.com/projects/heresyminiatures/return-of-the-monsters/minichart.png) (http://www.kicktraq.com/projects/heresyminiatures/return-of-the-monsters/)

: Re: (KICKSTARTER) return of the monsters
: ToddBaker January 16, 2019, 02:29:07 AM
Ako ay isang tagapagpananaliksik na naglalapat upang matuto ng bagong bagay. Ano ang iyong natutunan upang idagdag?